ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนงาน

ประกาศผู้สิทธ์สอบ-compressed (1)

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 จาก […]

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู คุณครูวลีรัตน์ เพียงใจวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ได้จัดกิจกรรม ตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทยและ พิธีปิดกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม .สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มส […]

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มส […]

วันที่ 13 กันยายน 2562 จากผลการแข่งขันงาน Thailand STEM Festival 2019 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 13 กันยายน 2562 จากผลการแข่ […]