วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้
-ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ นางสาวชุติกาญน์ ใจนนท์ถีย์
-ชนะเลิศ การแข่งขันการอ่านออกเสียง ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ โกวาภิรัติ
-ชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ นางสาวมัญชุสา เทียนทอง และนางสาวเมธาวี บุญเจริญ
-ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ ได้แก่ นางสาวนวพร เกสรนวสิน
-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ นายอภินันท์ กองกันทะ
-รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเปิดพจนานุกรม Furigana JAPANESE-THAI DICTIONARY ได้แก่ นายณัฐภัทร หมื่นศรีภูมิ
-รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเปิดพจนานุกรมตัวอักษรคันจิ ได้แก่ นายสรวิศ พลเยี่ยม
นักเรียนทั้งหมดจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *