วันที่ 16 สิงหาคม 2562  นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและความรู้ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 รอบที่ 2 ระดับภูมิภาค

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จากที่นัก […]

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 จากการดำเนินการเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จากการดำเ […]

นที่ 16 สิงหาคม 2562 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จากการคัด […]