ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านดำรงฯ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานภูมิปัญญา เสริมคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีชุมชนเชียงราย ” ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ส่งศั […]