วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปี 2562 

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา […]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเร […]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักเรียนจากชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้หันมาใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แก้วน้ำ และกระบอกน้ำ

กิจกรรมเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิต วันที่ 7 สิงหาคม 2562 […]

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ EIS

ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]