วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น ซึ่งได้มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะกลุ่มสาระการเรียนร […]

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์”

ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู […]