วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในวันที่ 26-27 ส […]

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร และคณะครูในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ได้ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลโครงการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวยกา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย

ประกาศผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤติยาลักษณ์ มะสะ นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ฝ่ายหญิง ในการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤติยาลักษณ์ มะสะ นักเรียนชมรมท […]

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดย นายส่งศ […]

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1 การเชื่อมโยง GAT 1

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดำรงราษ […]

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “ตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย”

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคล […]

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 วง “ฮ่มสารภี” วงดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับเกียรติฟ้อนโชว์ศิลปล้านนาอันงดงาม ในงาน “พุทธศิลป์ กวีและดนตรีล้านนา”

ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 วง “ฮ่มสารภี” […]

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาจีนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรี […]

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตามท […]