วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางศิวากร เพชรรัตน์ศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนโครงการ”เพชรดำรงฯ”

“เพชรเม็ดใด จะวาววับ เท่าเม็ดนี้…..เพชรดำรง […]

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก จากโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค มาให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย โดยในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เป็นเจ้าภาพ

ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงสื่อด้านมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได […]