วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำน […]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะครูผู้กำกับได้นำนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะครูผู้กำกับกองลูกเสือ เนตรน […]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำน […]

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภาว […]

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดย ท่านผู้อำ […]