ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัด 2 กิจกรรมคือ ทำบุญตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย และจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและเนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแ […]