วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีทั้งหมด8 ประเภท

กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สาระทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีทั้งหมด8 ประเภท โดยผลการประกวดมีดังนี้
*ประเภทที่1 : วาดภาพระบายสี(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ชนะเลิศ : ด.ญ. ปาลิตา ท่อนคำ 
นักเรียนชั้น ม.3.7
รองชนะเลิศอันดับ1 : น.ส.วศินี ก้อนแก้ว
นักเรียนชั้น ม.3.3
รองชนะเลิศอันดับ2 : ด.ญ.วรปรียา ต๊ะคำ
นักเรียนชั้น ม.1.12
*ประเภทที่2: วาดภาพระบายสี(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชนะเลิศ : น.ส.ธัญสุดา ณ เชียงใหม่
นักเรียนชั้น ม.5.11
รองชนะเลิศอันดับ1 : นายศุภชัย ชาภักดี
นักเรียนชั้น ม.5.8
รองชนะเลิศอันดับ2 : นายอนุชิต นันทะมาตร
นักเรียนชั้น ม.6.6
*ประเภทที่3 : ลายเส้น(Drawing(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ชนะเลิศ : ด.ญ. กฤษิดิ์ญา ไชยจริม
นักเรียนชั้น ม.2.2
รองชนะเลิศอันดับ1 : ด.ญ. ณัฐชา ขันสุธรรม
นักเรียนชั้น ม.3.2
รองชนะเลิศอันดับ2 : ด.ญ. ณัฐญาดา ศรีคำ
นักเรียนชั้น ม.3.2
*ประเภทที่4 : ลายเส้น(Drawing)(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชนะเลิศ : นายกฤษนพงษ์ อริยานนท์
นักเรียนชั้น ม.6.6
รองชนะเลิศอับดับ1 : นางสาวนิตยา เรือนหล้า
นักเรียนชั้น ม.6.7
รองชนะเลิศอันดับ2 : น.ส.ศุภวรรณ ธรรมยา
นักเรียนชั้น ม.5.11
*ประเภทที่5 :ลายเส้นสร้างสรรค์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
ชนะเลิศ : ด.ญ. นววรรณ ตุ้ยต๋า
นักเรียนชั้น ม.3.2
รองชนะเลิศอันดับ1 : ด.ญ. ปพิชญา รัตนไพบูลย์เจริญ
นักเรียนชั้น ม.3.2
รองชนะเลิศอันดับ2 : ด.ช.ธิติธัญญ์ ยะตา
นักเรียนชั้น ม.1.8
*ประเภทที่6 :ลายเส้นสร้างสรรค์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชนะเลิศ : น.ส. วชิตา ทิพย์ประถม
นักเรียนชั้น ม.6.7
รองชนะเลิศอันดับ1 : น.ส.นภัสกร อินต๊ะยศ
นักเรียนชั้น ม.6.7
*ประเภทที่7 : ไทยประเพณี (มัธยมศึกษาตอนต้น)
ชนะเลิศ : ด.ช.พิชญุตม์ ไชยวงษ์
นักเรียนชั้น ม.1.12
*ประเภทที่8 : ไทยประเพณี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชนะเลิศ : น.ส. นภสร ปัญญา
นักเรียนชั้น ม.4.11

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *