วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ We Are Inventors โดยร่วมมือกับ DOW และ องค์กร WE

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา 💐 กิจกรรมเชิดชู […]

มื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympia 2019 Oswego New York USA จาก 79 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันโอลิมปิคโครงงานวิชาการ ปี 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คุณชวลิต สุธรรมวงค์ ประธานคณะ […]

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โ […]