ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและครูสุขกาย ยุวกุล ได้นำนักเรียนแกนนำ “ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับเกียรติบัตร พร้อมป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำน […]

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อำเภอเชียงแสน

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สัง […]