วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ฤทธิ์ มณีรัตน์ จาก หจก.เชียงรายการดับเพลิงมาให้ข้อมูลและความรู้

กิจกรรมเสริมสร้างปัญญา พัฒนาชีวิต ในวันพุธที่ 19 มิถุนา […]

ในวันอังคารที่18 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย และกิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เป็นเจ้าภาพ

ในวันอังคารที่18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในโรงเรียน

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนดำรงร […]