ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เข้าร่วมโครงการ APT JSO-8 ASEAN+3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนดำรงราษฏร์สง […]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัศวิน ธะนะปัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลชนะเลิศ Innovative Teacher Leadership Award

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัศวิน ธะนะปัด กลุ่มสาระฯวิทยาศ […]

กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10 จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน โรงเรียนดำ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัล

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนยน 2562 &#823 […]

ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนยน 2562 ทางโร […]

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบของรางวัลให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนยน 2562 เนื่อ […]