กิจกรรมเชิดชูเกียรติจากฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องจากผลคะแนนสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเชิดชูเกียรติจากฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องจากผลคะแนนสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นการพัฒนาและยกศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทางโรงเรียนจึงมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่ครูผู้สอน โดยให้งบประมาณสนับสนุนกลุ่มสาระฯ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *