กิจกรรมเชิดชูเกียรติจากฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องจากผลคะแนนสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเชิดชูเกียรติจากฝ่ […]

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเชิดชูเกียรติจากกล […]

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับภาคและระดับประเทศ

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ร่วม […]

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประจำปี 2562

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนดำ […]

ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้วได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ท่าน […]