มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ในเวทีนานาชาติ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ในเวทีนานาชาติ ดังนี้

1. นักเรียนที่ได้รับคักเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel International Science and Engineering Fair (intel ISEF 2019) ณ เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวนัที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จาก USAID ได่แก่ นายเจษฎา สิทธิขันแก้ว นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา และนายพิรชัช คชนิล

2. นักเรียนที่ได้รับคักเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel International Science and Engineering Fair (intel ISEF 2019) ณ เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวนัที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัล Fourth Place Award Life Science สาขา Plant Science ได้แก่ นางสาวพันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย นางสาววรมิตา เชื้อเมืองพาน และนางสาวนัทธมน ศรีพรม

3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ในการประชุมนานาชาติ ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ครั้งที่ 26 (ICYS 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวนัที่ 19-25 เมษายน 2562 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว

4. ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ นายเกียรดิศักดิ์ อินราษฎร และนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

5. ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ได้แก่ คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ทั้งนี้ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอขอบพระคุณท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างสูง

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *