ท่านรองศุภรินทร์ พรมรินทร์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ […]

ท่านรองศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดว […]

คณะผู้บริหารนำโดย นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะ […]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชก […]

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ในเวทีนานาชาติ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชก […]