วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ We Are Inventors โดยร่วมมือกับ DOW และ องค์กร WE

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา 💐 กิจกรรมเชิดชู […]

มื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympia 2019 Oswego New York USA จาก 79 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันโอลิมปิคโครงงานวิชาการ ปี 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คุณชวลิต สุธรรมวงค์ ประธานคณะ […]

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โ […]

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและครูสุขกาย ยุวกุล ได้นำนักเรียนแกนนำ “ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับเกียรติบัตร พร้อมป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายศิลป์ชัย มณีขัติ รองผู้อำน […]

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อำเภอเชียงแสน

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สัง […]

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม นำชีวิต ค่ายที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สง […]

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที […]

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympia 2019 Oswego New York USA จาก 79 ประเทศทั่วโลก 

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา นักเรียนโรงเรีย […]

ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม นำชีวิต ค่ายที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคร […]