กเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพลายเว้น (Drawing) ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพลายเว้น (Drawing) ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลการแข่งขัน
ประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.กฤษิดิ์ญา ไชยจริม ชั้น ม.2.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ด.ญ.รัมภาพรรณ พลนรัตน์ ชั้น ม.2.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 700 บาท
ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย-อาชีวศึกษา
นายกฤษณพงษ์ อริยานนท์ ชั้น ม.6.6 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
น.ส.นิตยา เรือนหล้า ชั้น ม.6.7 และ น.ส.วชิตา ทิพย์ประถม ชั้น ม.5.7 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด ในครั้งนี้
ครูผู้ฝึกสอน
ครูกฤษฎา รักษาศิลป์
ครูจักรกฤษณ์ หมั่นหมาย
ครูพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ

Post Author: thanawat suparat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *