“วงฮ่มสารภี” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ได้ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

“วงฮ่มสารภี” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 💛💙 […]

อบรมเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ความรักชาติในโครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตามที่กรมกิจ […]

เข้าร่วมการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ “OBEC Young Inventors 2019 เวทีระดับชาติ”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ขอแสดงควา […]

มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ท่านรอ […]