ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019)

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงร […]

การปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียน ในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]