ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ […]

นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เ […]

ในวันที่ 3พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียน

ในวันที่ 3พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จั […]

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล “รางวัลครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล โรงเรียนดำร […]