กเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพลายเว้น (Drawing) ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยกลุ่มสา […]

ผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรในกิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย

ในเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียน โดยท่ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนากระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อพัฒนาโครงงานและทักษะการเป็นนวัตกร

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดว […]

ต้อนรับกลุ่มสโมสรโรตารีจากประเทศญี่ปุ่น นำโดย คุณโยชิยูกิ ฮาราดะ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนชาวญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการส่งศักด […]

“วงฮ่มสารภี” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ได้ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

“วงฮ่มสารภี” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 💛💙 […]

อบรมเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ความรักชาติในโครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตามที่กรมกิจ […]

เข้าร่วมการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ “OBEC Young Inventors 2019 เวทีระดับชาติ”

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ขอแสดงควา […]