ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้รับคัดเลือกจาก สสวท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว นักเรีย […]