รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับราย […]

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 เมษายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายง […]

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

คณะผู้บริหารโดยท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ได้ม […]