การประกวดโครงงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการนี้จัดโดย อพวช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สวทช

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ท […]