ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ […]

โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนแผนการเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ได้จัดส […]

พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 และงานวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย

ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 นำโดยท่านรองศิวากรณ์ บุญ […]

เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for integrated studies หรือ EIS)”

วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2562 …คณะครูจากโรงเรียนด […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพละ