ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้รับคัดเลือกจาก สสวท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว นักเรีย […]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ OBEC Young Inventors 2019 เวทีระดับชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลระดั […]

รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับราย […]

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 เมษายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายง […]