โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6

ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเค […]

วงโยธวาทิต DSS band โดยมี นักเรียนวงโยธวาทิตจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมแข่งขัน”การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ที่ผ่านมา วงโยธวาทิต DSS […]

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP. Program ได้จัดกิจกรรม จบการศึกษา ให้กับนักเรียน MEP ระดับชั้น ม.3.12

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโครงการห้องเรียน […]