โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดี กับ ท่านรองผู้อำนวยการ ชัยชาญกิตติ์ รักนา

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

พิธีรับรางวัลพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ประจำปีการศึกษา2560

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีอ […]

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนตามโครงการ “เพชรดำรง” ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีผลการเรีย […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อง […]

ในเช้าวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้นิมนต์พระสงฑ์ มาทำพิธีสวดถอนอาคาร 1 บำรุงกุมารี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการรื้ิอถอนและสร้างอาคารหลังใหม่

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร โดยท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน “Music in Park” งานเพลงย้อนยุค ดนตรีในสวน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียน […]

การประกวดวาดภาพหัวข้อ “ใส่ใจความปลอดภัย” ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ “ใส่ใจความปลอดภัย” ของสำนักงาน […]

รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (ระดับมัธยมศึกษา)

จากกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง […]