โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีสากล นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเบลเยี่ยมและสหรัฐอเมริกา

จากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีสากล นักเรียน […]

นักเรียนรับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel ISEF 2018

จากการที่นักเรียนจำนวน 6 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดี กับ ท่านรองผู้อำนวยการ ชัยชาญกิตติ์ รักนา

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์ส […]

พิธีรับรางวัลพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ประจำปีการศึกษา2560

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีอ […]

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนตามโครงการ “เพชรดำรง” ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีผลการเรีย […]