ในเช้าวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้นิมนต์พระสงฑ์ มาทำพิธีสวดถอนอาคาร 1 บำรุงกุมารี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการรื้ิอถอนและสร้างอาคารหลังใหม่

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร โดยท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย และกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน “Music in Park” งานเพลงย้อนยุค ดนตรีในสวน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียน […]

การประกวดวาดภาพหัวข้อ “ใส่ใจความปลอดภัย” ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ “ใส่ใจความปลอดภัย” ของสำนักงาน […]

รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (ระดับมัธยมศึกษา)

จากกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง […]