ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ทางไกล

ประกาศผู้สอบได้