บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเร […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์การเรียน ในร้านค้าสวัสดิการเครื่องเขียน พ.ศ. ๒๕๖๒

สวัสดิการเขียนเครื่องเขียน

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายขนมเบเกอรี่ นมและผลิตภัณฑ์จากนมในร้านค้าสวัสดิการนม พ.ศ. ๒๕๖๒

เบเกอรี่

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีสากล นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเบลเยี่ยมและสหรัฐอเมริกา

จากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีสากล นักเรียน […]

นักเรียนรับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel ISEF 2018

จากการที่นักเรียนจำนวน 6 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน […]