กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร 1.Thailand Stem Festival 2.การแนะนำครูชาวต่างชาติคนใหม่ และ3. การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

เนื่องในการแข่งขัน ระดับชาติในงาน Thailand STEM Festival2018 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่12-14 กันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีครู บุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
…1.รางวัลเหรียญทองโรงเรียนสร้างสรรค์สะเต็มศึกษา ได้แก่ ท่านรองผู้อำนวยการ ศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
…..2.รางวัลเหรียญเงิน การออกแบบกิจกรรม STEMมัธยมศึกษาตอนต้น รายบุคคล ได้แก่ ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
…..3.ร่วมออกแบบกิจกรรม STEMมัธยมศึกษาตอนต้น รายบุคคล ได้แก่ ครูธัญกร กิตติจริยา
…..4.ร่วมออกแบบกิจกรรม STEMมัธยมศึกษาตอนต้น รายบุคคล ได้แก่ ครูเครือวัลย์ ตุ้ยต๋า
…..5.ร่วมออกแบบกิจกรรม STEMทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ครูอัศวิน ธะนะปัด และ ครูวิรยุทธ์ จักรสุวรรณ์
….6.รางวัลเหรียญทอง STEM Club Contest ระดับ ม.ต้น ได้แก่
2.1 ด.ช. เลิศนรา มีโสภา
2.2 ด.ญ.กนกพร พรมรักษ์
2.3 ด.ญ.กรกนก พรมรักษ์
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูวิรยุทธ จักรสุวรรณ์ และครู อัศวิน ธะนะปัด
…..7.รางวัลเหรียญทอง STEM Talk ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ทีมที่ 1 ด.ญ. จารุวรรณ วงศ์ดวง โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูเครือวัลย์ ตุ้ยต๋า
ทีมที่ 2 ด.ญ. ธีริศรา สันดอนทอง โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์
……8.รางวัลเหรียญทอง STEM Talk ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมที่ 1 นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
ทีมที่ 2 นางสาวอรจีรา ศรีจุมปา โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูธัญกร กิตติจริยา
……9.รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์STEM มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมที่1 นาวสาวปวีณา จันคำ , นายกัญจน์ทัพพ์ธิเขียว , นางสาวแคทรีน ผ่องใส
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี และครูโชคชัย ยอดแก้ว
ทีมที่2 นายปัญญา เมธาปัณณสกุลเลิศ ,นางสาวศรุตยา สุวรรณหงส์ , นางสาวกนกกาญจน์นันท์ชัย
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูปิยะพร ณ ลำปาง และครูนาถยา อุตมา
……10.รางวัลเหรียญเงิน การแสดงเชิง STEM Showcase ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
นางสาวมณียา จันต๊ะ , นางสาวอาภาพร แปแจ่กุ , นางสาวศิรินภา คำน้อย , นางสาวตวิษา วังรุ่งโรจน์
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูปิยะพร ณ ลำปาง และครูรัชนีกร เงินโน
……11.รางวัลเหรียญเงิน โครงการ STEMศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
ด.ญ. ทสพร อารย์ , ด.ญ.สุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร และ ด.ญ. พิชญาภา บุญนะ
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล และครูเครือวัลย์ ตุ้ยต๋า
…..12.รางวัลเหรียญเงิน การสร้าง Code.Gameระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
ด.ช.สันติภาพ พรอิทธิกิจ , ด.ช. ดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์ และ ด.ช. ภานุพงศ์ สมสิทธิ์
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูสุพัตรา ถมยา และครูบงกช บุญเลิศ
……13.รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ STEMระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
ด.ช.ชิษณุพงศ์ ภิระบรรณ์ , ด.ญ.เปมิกา แสงวิลัย และ ด.ช. จิรภัทร เพ็งชะตา
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูสุพัตรา ถมยา และครูพิเชษฐ์งศ์ มาทะ
……14.การร่วมแสดงหุ่นยนต์อย่างง่าย ได้แก่
ด.ช.ภัชรพงศ์ , ด.ช.ธนาธิป เดือนขาว และ ด.ช. ขวัญชัย กับปะหะ
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูสุพัตรา ถมยาและครูบงกช บุญเลิศ

Post Author: krukhompet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *