ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาซื้อค […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมขบวนพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี2562

เมื่อวันเสาร์ที่26 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนดำ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีเปิด “ห้องสมุดตามยุคไทยแลนด์ 4.0” อย่างเป็นทางการ โดยมีพระครูสุจิน เจติยานุการ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสนได้ทำพิธีทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเ […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ่้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรีรยนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักง […]

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มลรัฐ วิสคอนซิน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรั […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร 1.Thailand Stem Festival 2.การแนะนำครูชาวต่างชาติคนใหม่ และ3. การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

เนื่องในการแข่งขัน ระดับชาติในงาน Thailand STEM Festiva […]