ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องกำหนดการสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561-ม.1 ตารางสอบก […]

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ

ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงา […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 19 ชม. · โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอยินดีต้อนรับ โรงเรียน พนมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World -Class Standard School)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอยินดีต้อนรับ โรงเรียน พนมศ […]

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.256 […]

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไป๋เซอ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและประโยชน์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 3 คน และท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงการต้อนรับครูผู้สอนภาษาจีนทั้ง 3 คน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เข […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ยังคงได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและ บุคลากรจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา 10.25 น.ของวันนี้ ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ยั […]

วันที่ 5 ธันวาคม คณะผู้บริหารนำโดย ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำคณะครูร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวยราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 ธันวาคม คณะผู้บริหารนำโดย ท่านผู้อำนวยการส่งศั […]

ผู้อำนวยการโรเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดึ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารนำโดย ท่านผู้อำนวยการส่ง […]