เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

คลิกดาวน์โหลดที่นี่  บทคัดย่อรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย

คลิกดาวน์โหลดที่นี่  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS